• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'actualitzen les mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per la desinfecció de mans
S'actualitzen les mesures especials per a l'ús de bioetanol en la fabricació de solucions i gels hidroalcohòlics per la desinfecció de mans


Resolució de 9 d'abril de 2020, de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, publicada al BOE número 101, d'11 d'abril de 2020

10/04/2020

L'augment de la demanda de solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i el risc de salut pública derivat d'un possible desproveïment d'etanol fan necessari actualitzar l'annex de l'Ordre SND/321/2020, de 3 d'abril, per permetre incrementar els mitjans efectius disponibles per evitar els contagis pel COVID-19, que queda redactat en els següents termes:

El bioetanol per al seu ús en solucions i gels hidroalcohòlics de desinfecció de mans haurà de satisfer les següents especificacions:

- Metanol <200 ppm (V / V).

- Acetaldehid <50 ppm (V / V).

- Benzè <2 ppm (V / V).

- Total, d'altres impureses * <3000 ppm.

A més, independentment de l'anterior, la barreja de components carcinogènics total presents al bioetanol ha de ser <0,1%.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC