• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quins són els terminis per realitzar les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de formació sanitària especialitzada?
Quins són els terminis per realitzar les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de formació sanitària especialitzada?


L’Ordre SNS/346/2020, publicada al BOE de 16 d’abril, estableix el calendari d’avaluació dels professionals sanitaris en formació: les avaluacions dels residents, qualsevol que sigui l'especialitat en la qual estiguin realitzant la formació sanitària especialitzada i qualsevol que sigui l'any que estiguin cursant, podran iniciar-se a partir del dia de la publicació de la present ordre al BOE. Així mateix, s'estableix com a data final de residència o d'any formatiu el 28 de maig de 2020. Aquest règim no és d’aplicació a les avaluacions d'aquells residents que finalitzin la seva residència o el seu any formatiu amb posterioritat al 28 de maig de 2020

16/04/2020

La present ordre produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC