• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen les mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social
Es modifiquen les mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social


Mitjançant l’Ordre SND/347/2020, publicada al BOE de 16 d’abril, es modifica l'apartat primer de l'Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen aquestes mesures

16/04/2020

Queda redactat en els següents termes:

En l'àmbit dels règims especials de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), de l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS) i de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), exceptuar transitòriament l'obligació de estampillar el segell de visat de receptes d’aquells medicaments sotmesos, segons la legislació vigent, a reserves singulars consistents en la imposició del visat previ a la seva dispensació per oficines de farmàcia.

En el mateix àmbit, i a l'objecte de garantir la continuïtat dels tractaments crònics actius actualment, entenent per tals aquells d'aquesta naturalesa que comptin amb una prescripció per un professional sanitari autoritzat i que hagi estat dispensada en 2020, es prorroga la validesa dels mateixos per tot el temps de vigència de present estat d'alarma, i s’autoritza, en conseqüència, la dispensació en oficines de farmàcia dels medicaments i productes sanitaris inclosos en aquesta prescripció.

Aquesta ordre serà d’aplicació des del dia de la seva publicació al BOE i fins a la finalització de l’estat de l’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC