• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es modifica el procediment que tenen les comunitats autònomes de notificar al Ministeri de Sanitat totes les mesures de contenció davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es modifica el procediment que tenen les comunitats autònomes de notificar al Ministeri de Sanitat totes les mesures de contenció davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/352/2020, de 16 d’abril, publicada al BOE número 107, de 17 d’abril de 2020

17/04/2020

L’Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d'informació al Ministeri de Sanitat davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix, entre d’altres aspectes, l’obligació a les comunitats autònomes de remetre al Ministeri de Sanitat determinada informació de caràcter epidemiològic, de situació de capacitat assistencial i de necessitats de recursos humans i materials que permeti facilitar el seguiment i la presa de decisions en la gestió de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L'evolució de la situació de la crisi sanitària que es desenvolupa en el marc de l'estat d'alarma obliga a adaptar i modificar el procediment de notificació de la informació epidemiològica que les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri. I en aquest sentit, es modifica l'annex I, únicament pel que fa a les taules de dades corresponents a la informació epidemiològica i a la contractació dels recursos humans, romanent la resta de l'annex I inalterat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC