• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S’inicia un programa de mediació gratuïta per resoldre conflictes interpersonals durant l'estat d'alarma
S’inicia un programa de mediació gratuïta per resoldre conflictes interpersonals durant l'estat d'alarma


Resolució JUS/848/2020, d’1 d’abril, publicada al DOGC número 8114, de 17 d’abril de 2020

17/04/2020

La situació de confinament, sumada a l'alerta i a la preocupació social davant la pandèmia i a les seves repercussions en l'àmbit personal, familiar, econòmic i social, ha generat un increment dels conflictes entre les persones, tant a nivell familiar com en l'àmbit veïnal, laboral o contractual en general. El fet que la durada inicial de l'estat d'alarma hagi estat objecte de pròrroga fins a les 00.00 h del dia 12 d'abril de 2020 (RD 476/2020, de 27 de març, articles 1 i 2) i que hagi estat necessari extremar les restriccions a la llibertat de circulació inicialment afectades (RDLL 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials), fa preveure un nou repunt en l'increment de la conflictivitat abans esmentat.

No obstant això, una altra mesura adoptada per l’RD 463/2020 ha estat la relativa a la suspensió de termes i terminis processals, per la qual cosa la via ordinària de resolució de conflictes, per mitjà dels òrgans jurisdiccionals, ha quedat seriosament limitada als supòsits excepcionals recollits a la disposició addicional segona de l’RD 463/2020.

La consellera de Justícia ha donat indicacions per iniciar un programa de mediació que pugui contribuir a millorar la gestió i resolució dels conflictes interpersonals que sorgeixin com a conseqüència o durant la vigència de mesures extraordinàries per fer front a la COVID-19. I en aquest sentit, ha acordat la continuació de les actuacions, els tràmits i els procediments vinculats amb la mediació que instrueixen la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques i el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya; i iniciar el programa Mediació: diàleg i acord davant la COVID-19 (abreujadament, Mediació i COVID-19), de caràcter gratuït per a les persones usuàries, i de caràcter telemàtic, en col·laboració amb els organismes públics i privats de l'àmbit de la mediació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC