• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19
Accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19


S’estableix el procediment per fixar l'import màxim de venda al públic dels productes sanitaris –màscares quirúrgiques i guants de nitril-, i d'aquells productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional –mascaretes higièniques, antisèptics de pell sana autoritzats per l’AEMPS, gels i solucions hidroalcohòliques per a mans-; es determina la informació en l'etiquetatge de màscares higièniques i es defineixen les condicions on es pot realitzar una venda unitària al públic de màscares quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment (Ordre SND/354/2020, publicada al BOE de 19 d’abril)

20/04/2020

La Comissió Interministerial de preus dels medicaments adoptarà en el termini màxim de 48 hores l’import màxim de venda al públic dels productes afectats per la present ordre. La Direcció General de cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia publicarà al BOE els preus fixats com a import màxim de venda de productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional davant la COVID-19.

El que preveu aquesta ordre mantindrà la seva vigència fins que així es determini mitjançant ordre de la persona titular del Ministeri de Sanitat.

L’ordre produirà efectes el mateix dia de la publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC