• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Característiques, disseny i contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, dates màximes de realització i resolució de la revisió de les qualificacions 2019-2020
Característiques, disseny i contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat, dates màximes de realització i resolució de la revisió de les qualificacions 2019-2020


Ordre PCM / 362/2020, de 22 d'abril, publicada al BOE número 113, de 23 d’abril, que modifica l'Ordre PCM / 139/2020, de 17 de febrer

23/04/2020

L'article únic de l’ordre té per objecte modificar els articles 6, 8 i 9 de l'Ordre PCM/139/2020, de 17 de febrer, que recull l'acordat entre els ministeris d'Educació i Formació Professional, i d'Universitats a través dels òrgans de coordinació dels mateixos amb les administracions educatives competents de les comunitats autònomes sobre la necessitat d'adaptar les proves des del principi d'equitat.

D'aquesta manera, pel que fa al contingut de les proves, un cop considerada la situació excepcional d'aquestes convocatòries del curs 2019-2020 per la suspensió de l'activitat lectiva presencial, en les reunions mantingudes en el si de la Conferència Sectorial d'Educació, la Conferència General de Política Universitària i del Consell d'Universitats, s'han consensuat unes directrius per a l'elaboració de cadascuna de les proves, amb l'objectiu de garantir l'equitat en l'accés a la universitat per a tot l'alumnat, amb independència de les circumstàncies en què aquest pogués haver tingut accés a l'ensenyament i l'aprenentatge en l'últim trimestre del curs, i considerant que no s'hagi pogut desenvolupar adequadament una part del currículum de la matèria.

D'altra banda, pel que fa a l'adaptació de les dates de realització de les proves, en la convocatòria ordinària, es posposa la data de celebració de les mateixes i s'estableix la data mínima i màxima de realització d'aquelles, i en la convocatòria extraordinària s’estableix que la data límit de finalització de les proves serà al mes de setembre, per a totes les administracions educatives.

Finalment, s'adapten les dates de publicació dels resultats provisionals de les proves corresponents a les dues convocatòries.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC