• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures excepcionals en matèria de flexibilització dels ensenyaments de Formació Professional del Sistema Educatiu i dels ensenyaments de règim especial
Mesures excepcionals en matèria de flexibilització dels ensenyaments de Formació Professional del Sistema Educatiu i dels ensenyaments de règim especial


Ordre EFP / 361/2020, de 21 d'abril, publicada al BOE número 113, de 23 d’abril de 2020

23/04/2020

Aquesta ordre té per objecte l'establiment de mesures excepcionals durant el curs escolar 2019-2020 en matèria d'ordenació i organització dels ensenyaments de formació professional de sistema educatiu, així com ensenyaments artístics i esportius, en desenvolupament i aplicació de les mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de formació previstes a l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en el respecte a l'ordenament jurídic vigent i sense perjudici de les competències que aquest reconeix a les comunitats autònomes.

L’ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació al BOE i estarà vigent per al present curs escolar 2019-2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC