• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)
S'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)


Ordre SLT/45/2020, de 22 d'abril, publicada al DOGC número 8120, de 24 d’abril de 2020

24/04/2020

El Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar, en la sessió del 4 de febrer de 2019, atesa la reordenació d'espais i reubicació de serveis, que ha afectat l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que el denominat Centre Hospitalari, ubicat a l'avinguda Bases de Manresa, 6-8, passés a estar inclòs a l'apartat aguts a l'apartat sociosanitaris; i que la Clínica Sant Josep, ubicada al carrer dels Caputxins, 16, de Manresa, fos exclosa del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). D'altra banda, el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut va aprovar, en la sessió del 13 de maig de 2019, la incorporació de l'Hospital de Dia d'Aspace, ubicat al carrer dels Tres Pins, 29, de Barcelona, a l'apartat salut mental. I per tot això es modifica l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC