• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures excepcionals en matèria de formació permanent dels vigilants de seguretat i vigència de la targeta d'identitat professional amb el personal de seguretat privada
Mesures excepcionals en matèria de formació permanent dels vigilants de seguretat i vigència de la targeta d'identitat professional amb el personal de seguretat privada


Durant l'any 2020, els cursos anuals d'actualització o especialització per als vigilants de seguretat a què es refereixen l'article 57 del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de desembre, i l'article 7 de l'Ordre INT / 318/2011, d'1 de febrer, sobre personal de seguretat privada, podran realitzar-se exclusivament de forma no presencial (Ordre INT/369/2020, de 24 d’abril, publicada al BOE número 115, de 25 d’abril de 2020)

25/04/2020

Les targetes d'identitat professional del personal de seguretat privada la vigència de les quals venci durant l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogades fins a sis mesos després de la seva finalització.

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, el 26 d’abril de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC