• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat
Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat


Mitjançant aquesta ordre s'adopten diferents mesures destinades a flexibilitzar determinades restriccions establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en matèria de comerç minorista, hostaleria i restauració, pràctica de l'esport professional i federat i arxius (Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, publicada al BOE número 123, de 3 de maig de 2020)

03/05/2020

• Comerç minorista (Cap. I): la finalitat de la present ordre és abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l'activitat del qual es troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.

En aquesta fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garanteixin el compliment d'una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.

• Hostaleria i restauració (Cap II) : es disposa que les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se, a més de mitjançant el servei de lliurament a domicili ja permès, mitjançant la possibilitat de recollida pel client en l'establiment, sempre que es respectin determinades mesures d'higiene, prevenció i aforament.

• Esport professional i federat (Cap III): s'estableixen les condicions concretes en les quals s'ha de dur a terme la volta a l'activitat esportiva professional en aquesta primera fase. Aquestes condicions han de ser aplicades sense perjudici del que es disposi en el Protocol bàsic d'actuació per a la volta als entrenaments i reinici de les competicions federades i professionals elaborat pel Consell Superior d'Esports.

• Arxius: s'estableix la reobertura al públic dels, de qualsevol titularitat i gestió, i es regulen les condicions per a la realització de la seva activitat i la prestació els serveis que li són propis.

Aquesta ordre entrarà en vigor a les 00.00 hores del dia 4 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC