• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'ordena el procediment per realitzar proves de detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya
S'ordena el procediment per realitzar proves de detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de salut de Catalunya


La finalitat perseguida és facilitar un accés efectiu a les proves diagnòstiques de la COVID-19 (PCR i d’altres que s'estimin viables tècnicament) sota criteris d'equitat, ponderats sota una única dimensió d'interès públic, i que permetin un accés socialment responsable a recursos que actualment són limitats (Resolució SLT/936/2020, publicada al DOGC de 5 de maig)

05/05/2020

La prioritat col·lectiva ha de seguir sent fonamentalment clínica, centrada en els pacients i en la voluntat de preservar la seguretat dels professionals de la salut i de la resta que es troben en primera línia en la prestació de serveis públics a la població. Aquesta realitat s'ha de combinar amb les estratègies establertes respecte al progressiu retorn a la normalitat i la ponderació de necessitats que se'n derivin en cada moment. Finalment, aquests condicionants també han de tenir en compte el deure públic d'evitar l'impacte de qualsevol tipus d'especulació en els preus de mercat en aquest servei i els productes requerits per prestar-lo a conseqüència de la seva escassedat, en un marc d'excepcionalitat i de dificultats objectives de proveïment.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC