• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Imports màxims de venda al públic dels productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19
Imports màxims de venda al públic dels productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la COVID-19


En relació amb els productes assenyalats en l'apartat segon.1 de l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per la prevenció de contagis pel COVID-19, aquesta resolució estableix els imports màxims de venda al públic dels mateixos (Resolució de 2 de maig, publicada al BOE número 125, de 5 de maig de 2020

05/05/2020

1. Antisèptics de pell sana autoritzats per l'AEMPS. S'acorda un PVP màxim per ml dels antisèptics de pell sana, amb demostrada eficàcia virucida, atenent als següents trams: fins a 150 ml.: 0,032; de 151 ml i fins a 300 ml.: 0,023; i de 301 ml i fins a 1000 ml.: 0,015.

Els anteriors imports màxims són unitaris i són preus finals amb l'IVA o, si s'escau, l'IGIC corresponents. Aquest PVP màxim s'ha de revisar amb la periodicitat que la vigilància dels preus de mercat requereixi.

2. Gels i solucions hidroalcohòliques autoritzades temporalment per l'AEMPS. S'acorda la revisió a l'alça del preu dels gels i solucions hidroalcohòliques amb autorització temporal de l'AEMPS en els formats fins a 150 ml i de 151-300 ml aplicant un coeficient corrector d’1,2: fins a 150 ml: abans 0,021, ara 0,025; i de 151 ml i fins a 300 ml.: abans 0,018 i ara 0,021.

Els anteriors imports màxims són unitaris i són preus finals amb l'IVA o, si s'escau, l'IGIC corresponents.

Aquest PVP màxim s'ha de revisar amb la periodicitat que la vigilància dels preus de mercat requereixi.

Per als formats de 301 i fins a 1.000 ml es manté el PVP màxim establert per Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 21 d'abril de 2020, la publicació del qual s'ordena per Resolució de la Direcció general de Cartera Comú de Serveis de l' sistema Nacional de Salut i Farmàcia, de 22 d'abril, BOE número 113, de 23 d'abril de 2020.

Aquests acords produiran efectes des del dia 6 de maig 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC