• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures especials per garantir l'abastament d'antisèptics per a la pell sana que continguin digluconat de clorhexidina
Mesures especials per garantir l'abastament d'antisèptics per a la pell sana que continguin digluconat de clorhexidina


Mitjançant l’Ordre SND/402/2020, publicada al BOE número 133, de 12 de maig de 2020, i amb l’objecte de garantir l’abastament d’antisèptics per a la pell sana i una millor protecció de la salut pública en la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris pot autoritzar la fabricació d'antisèptics per a la pell sana que continguin digluconat de clorhexidina adquirit de proveïdors diferents als recollits en el llistat publicat per l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques, sempre que aquesta substància activa compleixi amb les especificacions establertes en la Farmacopea Europea

12/05/2020

El que preveu aquesta ordre és d’aplicació fins a la finalització de l'estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves possibles pròrrogues, i produirà efectes el mateix dia de la publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC