• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pr˛rroga de les autoritzacions d'estada i residŔncia i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya
Pr˛rroga de les autoritzacions d'estada i residŔncia i/o treball i a altres situacions dels estrangers a Espanya


Ordre SND/421/2020, de 18 de maig, publicada al BOE n˙mero 142, de 20 de maig de 2020

20/05/2020

Pr˛rroga de les autoritzacions temporals de residŔncia i/o treball i de les autoritzacions d'estada:

Les autoritzacions temporals de residŔncia i/o treball i les autoritzacions d'estada per estudis, mobilitat d'alumnes, prÓctiques no laborals o serveis de voluntariat previstes en la normativa d'estrangeria, la vigŔncia de la qual expiri durant la vigŔncia de l'estat d'alarma i les seves successives pr˛rrogues o hagi expirat en els noranta dies naturals previs a la data en quŔ es va decretar, quedaran automÓticament prorrogades, sense necessitat d'emissiˇ d'una resoluciˇ individual per a cadascuna d'elles per l'Oficina d'Estrangeria.

La pr˛rroga automÓtica s'iniciarÓ l'endemÓ de la caducitat de l'autoritzaciˇ i s'estendrÓ fins que transcorrin sis mesos des de la finalitzaciˇ de l'estat d'alarma. Aquesta pr˛rroga automÓtica amb independŔncia que s'haguessin presentat solĚlicituds de renovaciˇ, pr˛rroga o modificaciˇ amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre, sempre que les mateixes no s'hagin resolt expressament. Aquesta pr˛rroga quedarÓ sense efecte quan la resoluciˇ que recaigui en el procediment iniciat anés més favorable per a l'interessat.

La pr˛rroga automÓtica recollida en aquest article no serÓ aplicable a les estades formatives d'estrangers, regulades en lĺart. 30 de lĺRD 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en CiŔncies de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formaciˇ sanitÓria especialitzada.

La validesa de les targetes d'identitat d'estranger concedides i expedides en virtut de les autoritzacions i la vigŔncia del qual hagués expirat durant l'estat d'alarma, aixÝ com en els noranta dies naturals previs a la data en quŔ es va decretar, es prorrogaran automÓticament pel mateix perÝode que les autoritzacions.

La renovaciˇ, pr˛rroga o modificaciˇ de l'autoritzaciˇ que ha estat prorrogada quant al procediment, els requisits, els efectes i la durada, pel que es disposa en la normativa d'aplicaciˇ en funciˇ de la mena d'autoritzaciˇ que ha estat prorrogada. Les corresponents solĚlicituds podran presentar-se en qualsevol moment durant la vigŔncia de la pr˛rroga o fins als noranta dies naturals posteriors a la data de finalitzaciˇ de la seva vigŔncia, sense perjudici de la sanciˇ que correspongui al retard. En qualsevol cas, de resultar favorable aquesta ˙ltima solĚlicitud, l'inici de la vigŔncia que li correspongui a la nova autoritzaciˇ es retrotraurÓ l'endemÓ al de la caducitat de l'autoritzaciˇ prorrogada.

Pr˛rroga de les targetes de familiar de ciutadÓ de la Uniˇ:

Queda prorrogada automÓticament durant la vigŔncia de l'estat d'alarma i fins a un perÝode de sis mesos des de la finalitzaciˇ d'aquest, la validesa de les targetes de familiar de ciutadÓ de la Uniˇ la vigŔncia de la qual hagués expirat durant l'estat d'alarma o en els noranta dies naturals previs a la data en quŔ es va decretar el mateix.

Pr˛rroga de les targetes d'identitat d'estranger concedides sobre la base d'una residŔncia de llarga durada:

Queda prorrogada automÓticament durant la vigŔncia de l'estat d'alarma i fins a un perÝode de sis mesos des de la finalitzaciˇ d'aquest, la validesa de les targetes d'identitat d'estranger concedides sobre la base d'una residŔncia de llarga durada la vigŔncia de la qual hagués expirat durant l'estat d'alarma o en els noranta dies naturals previs a la data en quŔ es va decretar el mateix.

Pr˛rroga de les estades de fins de noranta dies:

Aquelles persones que es trobin a Espanya en situaciˇ d'estada, per un perÝode no superior a noranta dies, que hagi expirat durant la vigŔncia de l'estat d'alarma, veuran la seva estada prorrogada, de manera automÓtica, per un perÝode de tres mesos. Aquesta validesa estarÓ limitada al territori espanyol. El perÝode prorrogat es tindrÓ en compte a l'efecte de calcular el temps mÓxim autoritzat per a futures estades.

Pr˛rroga dels visats de llarga durada:

La validesa dels visats de llarga durada expedits a l'empara d'un Acord de Mobilitat de Joves, aixÝ com els visats d'estada per estudis de fins a cent vuitanta dies de durada la vigŔncia de la qual expiri durant la vigŔncia de l'estat d'alarma, serÓ prorrogada durant un perÝode de tres mesos des de la finalitzaciˇ de l'estat d'alarma, sempre que el seu titular es trobi a Espanya i no hagi pogut tornar al seu paÝs d'origen.

Entrada a Espanya dels nacionals de tercers pa´sos, titulars d'una autoritzaciˇ, targeta de familiar de ciutadÓ de la Uniˇ, targeta d'identitat d'estranger concedida sobre la base d'una residŔncia de llarga durada prorrogada o de visats de llarga durada d'inversors i emprenedors:

Els titulars d'autoritzacions, aixÝ com els titulars d'una targeta de familiar de ciutadÓ de la Uniˇ o d'una targeta d'identitat d'estranger concedida sobre la base d'una residŔncia de llarga durada prorrogada que es trobin a l'estranger podran entrar a Espanya amb la presentaciˇ del seu document de viatge vÓlid i en vigor i la targeta d'identitat d'estranger caducada.

Els titulars de visats de llarga durada expedits a l'empara de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzaciˇ, la validesa de la qual expiri durant la vigŔncia de l'estat d'alarma i que es trobin a l'estranger podran entrar a Espanya amb la presentaciˇ del seu document de viatge vÓlid i en vigor i el visat caducat.

AbsŔncies del territori espanyol:

A l'efecte de considerar acreditada la continu´tat de residŔncia, no es computaran les absŔncies del territori espanyol com a conseqŘŔncia de la impossibilitat de retornar a Espanya per la COVID-19.

La present ordre entra en vigor el dia 20 de maig de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PR└CTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PR└CTIQUES
FOCUS D'INNOVACIË LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE R╚GIM LOCAL
FORMACIË
BUTLLET═ DIGITAL
REVISTA FMC