• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quines restriccions es flexibilitzen en la fase 3?
Quines restriccions es flexibilitzen en la fase 3?


De conformitat amb l'Ordre SND/387/2020, de 3 de maig, per la qual es regula el procés de co-governança amb les CCAA i ciutats de Ceuta i Melilla per a la transició a una nova normalitat, i davant l'evolució epidemiològica positiva es procedeix aprovar les corresponents mesures de flexibilització a aplicar en totes aquelles unitats territorials que estiguin en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Aquesta ordre, SND/458/2020, de 30 de maig, publicada al BOE número 153, de 30 de maig de 2020, entra en vigor a les 00.00 hores de l’1 de juny i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues

Us adjuntem també una nota informativa elaborada per l’FMC on concretem tots aquells aspectes que poden resultar de més interès des del punt de vista local


31/05/2020

Es flexibilitzen les mesures següents:

• Podrà procedir-se a l'obertura d'establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda, sempre que es limiti el seu aforament al 50%.

• Es permet l'obertura al públic de les zones comunes i les zones recreatives dels centres i parcs comercials, limitant el seu aforament al 40%. Així mateix, l'aforament dels locals i establiments comercials situats en els mateixos es fixa també en un 50%.

• En matèria d'hostaleria i restauració, es permet el consum en barra sempre que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat entre clients o, en el seu cas, grups de clients, de dos metres. D'aquesta manera, s'estableix un règim equivalent al permès per al consum en taula, per al qual es manté una distància de dos metres entre taules o agrupacions de taules. Així mateix, es permet que les terrasses a l'aire lliure obrin al 75% de la seva capacitat permesa.

• Pel que fa als hotels i allotjaments turístics es permet l'obertura al públic de les zones comunes sempre que no superin el 50% seu aforament.

• En l'àmbit de la cultura, destaca la possibilitat de realitzar activitats culturals a les biblioteques i museus.

• En matèria d'esports es permeten els entrenaments de caràcter mitjà en lligues no professionals federades, així com la celebració d'espectacles i activitats esportives.

• Pel que fa a les activitats turístiques es flexibilitzen les condicions per a la pràctica d'activitats de turisme actiu i de naturalesa amb grups de fins a trenta persones.

• En matèria de congressos, s'estableix un límit de 80 assistents.

• Així mateix, es podrà procedir a la reobertura dels centres recreatius turístics, zoològics i aquaris amb un aforament màxim del 50%.

• Es permet la reobertura al públic dels casinos, establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar, salons de joc, salons recreatius, rifes i tómboles, locals específics d'apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de jocs i apostes, sempre que no se superi el 50% de l'aforament permès i es compleixin les mesures d'higiene i prevenció previstes en l'ordre.

• Es permet la realització d'activitats de temps lliure dirigides a la població infantil i juvenil, sempre que es compleixin les mesures d'higiene i prevenció previstes en aquesta ordre.

Finalment, l’ordre també modifica determinades condicions de les fases 1 i 2, així com les unitats territorials respectives d’aplicació.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC