• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment
Es crea el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment


L’Acord GOV/71/2020, de 2 de juny, publicat al DOGC número 8147, de 4 de juny, crea el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment, amb una durada de 2 anys, sens perjudici de la seva pròrroga fins a un màxim de 3 anys

04/06/2020

El Programa, adscrit orgànicament a la Secretaria de Salut Pública i sota la direcció funcional d'actuacions de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, té per objecte abordar, amb profunditat, l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19 i dels contactes d'aquests casos, així com el seu seguiment, en compliment del que preveuen el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat ratificat pel Govern de la Generalitat en data 25 d'abril de 2020, i el Pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat pel Consell de Ministres del Govern de l'Estat espanyol en data 28 d'abril de 2020. L’Acord incorpora al Programa, per poder dur-lo a terme, 108 efectius

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC