• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Obertura de corredors turístics segurs a les Illes Balears mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors
Obertura de corredors turístics segurs a les Illes Balears mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors


Aquesta ordre (ND/518/2020, d’11 de juny, BOE 165, de 12 de juny) regula la posada en marxa, a partir del 15 de juny de 2020, de programes pilot per a l'establiment de corredors turístics segurs cap a les Illes Balears, mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors. A aquest efecte, es permetrà, des d'aquesta data, l'entrada de turistes a la citada comunitat autònoma, procedents d'Estats membres o Estats associats Schengen, a través de rutes aèries específiques. La identificació d'aquestes rutes aèries específiques es recull en l'annex de la present ordre. Addicionalment, per resolució de la persona titular del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i d'acord amb el comitè de seguiment es podrà ampliar, modificar, revisar o actualitzar l'annex

13/06/2020

L'obertura dels corredors turístics requerirà que la comunitat autònoma de destinació, Illes Balears, es trobi en la fase III del Pla de Transició a la Nova Normalitat, aprovat per Consell de Ministres de 28 d'abril de 2020 i amb una taxa d'atac de la COVID-19 per 100.000 habitants en set dies consecutius inferior a nou casos. Així mateix, serà necessari que el turista que es desplaci sigui resident en el mateix Estat on se situï l'aeroport d'origen i que aquest Estat tingui una taxa d'atac de la COVID-19 per 100.000 habitants en set dies consecutius inferior a nou.

Es permetrà l'entrada en el territori nacional a través de les fronteres interiors a les persones que entrin a la Comunitat Autònoma d'Illes Balears pels corredors turístics segurs previstos en aquest article. Així mateix, s'exceptuarà a aquestes persones de l'obligació de guardar període de quarantena.

Els turistes que accedeixin al territori nacional a través dels corredors turístics hauran d'estar en disposició d'aportar prova de bitllet d'anada i tornada des de l'aeroport d'origen del corredor turístic, així com d'allotjament a la Comunitat Autònoma d'Illes Balears per tot el període d'estada, que no podrà ser inferior a cinc nits.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC