• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures extraordinàries en matèria de personal
Noves mesures extraordinàries en matèria de personal


Decret-llei 24/2020, de 16 de juny, publicat al DOGC número. 8157 , de 18 de juny de 2020

18/06/2020

Aquest decret llei s'estructura en tres articles, quatre disposicions addicionals i una disposició final.

• Els articles 1 i 2 regulen, respectivament, els complements de productivitat extraordinaris als professionals sanitaris i al personal dels centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitat intel·lectual i física i es fixen les quanties. Per altra banda, l'article 3 estableix les normes comunes als dos articles precedents, on es regulen situacions de caràcter especial.

• D'altra banda, les disposicions addicionals primera i segona, estableixen el règim de atribució dels complements al personal del SISCAT o que presti serveis en entitats privades de caràcter residencial no compresos, per tant, en els articles 1, 2 i 3 d'aquest Decret llei. Finalment, en la resta de disposicions addicionals s'estableixen els mecanismes per determinar el finançament i el règim de modificacions pressupostaries precís per al compliment del que es conté en aquest decret llei.

El decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, el 18 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC