• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S’inicia l’etapa de la represa al territori de Catalunya
S’inicia l’etapa de la represa al territori de Catalunya


El Decret 63/2020, de 18 de juny, publicat al DOGC d’avui, determina, amb efectes des de les 00.00 hores del 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19 per a tot el territori de Catalunya, i queden sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma. Igualment, estableix que s'iniciï l'etapa de la represa al territori de Catalunya i aixeca les restriccions de mobilitat en l'àmbit de tot el territori de Catalunya

19/06/2020

Finalment, faculta la consellera de Salut i el conseller d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, per tal que adoptin les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa que s'inicia.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC