• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es restringeix la sortida de persones de la comarca del Segrià
Es restringeix la sortida de persones de la comarca del Segrià


La Resolució INT/1607/2020, de 4 de juliol, publicada al DOGC número 8169, de 4 de juliol, restringeix la sortida de persones de la comarca del Segrià, a partir de les 12.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, en els termes dels apartats següents, fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o deixi sense efecte aquesta

05/07/2020

Per mitjà de resolució el Departament d’Interior restringeix la sortida de persones de la comarca del Segrià, a partir de les 12:00 hores del dia 4 de juliol de 2020 i fins a nova ordre.

A partir de les 16.00 hores del dia 4 de juliol de 2020, quedarà prohibida tota sortida o entrada de la comarca del Segrià, tret de persones treballadores en els desplaçaments per motius laborals als centres de treball, incloent-hi el transport, la prestació de serveis, el comerç i les activitats empresarials i d'altres d'econòmiques.

Fora dels casos anteriors, les restriccions d'entrada i sortida de la comarca del Segrià no afectaran la circulació per autovies i autopistes quan es tracti de mobilitat amb origen i destinació fora de la comarca del Segrià, sempre que no comporti la mobilitat fora d'aquestes vies.

Adjuntem a continuació el document del Departament d'Interior amb totes les restriccions de mobilitat al Segrià.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Document Restriccions mobilitat
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC