• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es publica la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen
Es publica la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen


Ordre SLT/116/2020, de 7 de juliol, publicada al DOGC número 8174, de 10 de juliol

13/07/2020

Aquesta ordre dona publicitat a les taxes vigents per a l'exercici de 2020 que gestionen el Departament de Salut i els organismes i entitats que en depenen, i que s'especifiquen a l'annex d'aquesta ordre.

Queden derogades les anteriors ordres que donin publicitat a les taxes que es gestionen en l'àmbit competencial del Departament de Salut i dels organismes i entitats que en depenen.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC