• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla dels recursos previstos al Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons de la COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i deslliurament
Quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i Ceuta i Melilla dels recursos previstos al Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons de la COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i deslliurament


El Fons de la COVID-19 es configura com un fons excepcional de caràcter pressupostari, l'objecte del qual és dotar de major finançament, mitjançant transferències, a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, per fer front a la incidència pressupostària derivada de la crisi originada per la COVID-19 (Ordre HAC/667/2020, de 17 de juliol, publicat al BOE número 199, de 22 de juliol de 2020)

22/07/2020

Segons a l'apartat 1 de l’art. 3 de l'RDLL 22/2020, de 16 de juny, en aquesta ordre es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos del tram 1, previst en la lletra a) de l'apartat 2 de l’art. 2 de l'RDLL, d'acord amb els criteris establerts en aquest apartat. En aquest sentit a Catalunya li han correspost 1.246.525,83 euros que es faran efectius abans de finalitzar el mes de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC