• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Correcció d’errades al DLL 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa
Correcció d’errades al DLL 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa


Correcció d’errades publicada al DOGC número 8185, de 24 de juliol de 2020

24/07/2020

Havent observat unes errades al text del decret llei esmentat, publicat al DOGC número 8161, de 24 de juny de 2020, se'n detalla la correcció oportuna.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la disposició
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC