• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Restabliment de mesures en cas de rebrots de COVID-19
Restabliment de mesures en cas de rebrots de COVID-19


Resolució de 21 de juliol, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, publicada al BOE número 201, de 24 de juliol de 2020

24/07/2020

Com a conseqüència de les limitacions al dret a la lliure circulació durant uns dies al Segrià per causa de la COVID-19, la Direcció General de Seguretat i Fe Pública defineix les mesures a adoptar als registres de la propietat, mercantils i de béns mobles afectats.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC