• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en diverses mesures en resposta a la crisi de la COVID-19 que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Canvis en diverses mesures en resposta a la crisi de la COVID-19 que afecten les competències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


El Departament de Treball, Afers socials i Famílies defineix les mesures de control de la COVID-19 a complir un cop finalitzada la fase III de desescalada, en l’àmbit de les seves competències. En aquest sentit, us informem que la Resolució TSF/1807/2020, de 23 de juliol, publicada al DOGC número 8186, de 27 de juliol, manté i deixa sense efecte algunes d’aquestes mesures

27/07/2020

Es manté la vigència de les resolucions, mentre es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, següents:

a. Resolució TSF/758/2020, de 20 de març (residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili).

b. Resolució TSF/759/2020, de 22 de març (distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries).

c. Resolució TSF/778/2020, de 25 de març (mesures organitzatives i de recursos humans en l'àmbit dels serveis socials del Sistema Català de Serveis Socials).

d. Resolució TSF/1198/2020, de 2 de juny (activitats d'educació en el lleure en què participen menors de 18 anys).

Es deixa sense efecte la Resolució TSF/1420/2020, de 17 de juny (residències i centres diürns d'atenció a gent gran, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental, així com en els serveis d'ajuda a domicili).

Les mesures que mantenen la seva vigència s'han de completar, interpretar i aplicar amb adequació als plans d'acció sectorials elaborats i aprovats en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

La resolució té efectes des del 21 de juny de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC