• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus
Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus


Mitjançant la Resolució SLT/2132/2020, de 3 de setembre, publicada al DOGC de 4 de setembre, es prorroguen, per 15 dies, determinades mesures adoptades per la Resolució SLT/2089/2020, de 22 d'agost, al municipi de Reus, que afecten als desplaçaments personals, mesures de prevenció i higiene en centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i activitats de casals i colònies d'estiu

08/09/2020

Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin al municipi esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

Aquestes mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC