• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen determinades mesures als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre
Es prorroguen determinades mesures als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre


La Resolució SLT/2194/2020, de 9 de setembre (DOGC 10 de setembre) prorroga, durant 7 dies, mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2100/2020, de 27 d'agost, per als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, concretament en matèria de prevenció i higiene en centres de treball, empreses de serveis i comerç minorista, actes religiosos, reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), ús del transport públic, activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives, activitats d'hoteleria i restauració, i activitats de casals i colònies d'estiu

10/09/2020

Les mesures són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin al municipi esmentat, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest territori.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

En cas d'incompliment de les mesures esmentades s’aplicarà el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Les mesures deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Les mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres d'àmbit territorial superior i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, i de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, i de la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC