• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021
Canvis en els programes d'ajuda del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021


L’Ordre TMA/930/2020, de 29 de setembre, publicada al BOE número 262, de 3 d’octubre, modifica l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles canvis en aquests programes, en compliment del que es disposa en els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19

05/10/2020

L’RDLL 11/2020, de 31 de març estableix, entre altres, determinades mesures encaminades a pal·liar la dificultat de pagament de les rendes arrendatàries. En concret, en l'àmbit del Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021, l’RDLL 11/2020 habilita al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè dicti una ordre en la qual s'incorpori el «programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual»; i se substitueixi el programa d'ajudes a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual pel «programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables»; i es modifiqui puntualment el programa de foment del parc d'habitatge en lloguer.

En compliment d'aquest mandat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana dicta el 9 d'abril de 2020 l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril. Així, en l'apartat 3 del seu article 2, referint-se al nou programa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual, assenyala que l'ajuda haurà de ser sol·licitada per la persona arrendatària a la comunitat autònoma o ciutat de Ceuta o de Melilla corresponent, com a màxim fins al 30 de setembre de 2020. Però, l'evolució recent de la pandèmia i per tant de la vulnerabilitat sobrevinguda provocada pel seu impacte econòmic i social sobre els arrendataris del seu habitatge habitual, fa recomanable suprimir aquest termini límit per sol·licitar l'ajuda i sotmetre'l simplement als ja establerts amb caràcter general en el propi Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021. D'aquesta manera les Comunitats Autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla podran articular i adaptar les convocatòries de les ajudes d'aquest programa a l'evolució de la pandèmia durant tota la vigència d'aquest Pla.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC