• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Programa de salut pública per al control de la infecció i la supervisió de mesures preventives en determinats centres i per al suport administratiu dels serveis territorials de vigilància epidemiològica amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19
Es crea el Programa de salut pública per al control de la infecció i la supervisió de mesures preventives en determinats centres i per al suport administratiu dels serveis territorials de vigilància epidemiològica amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19


L’Acord GOV/117/2020, de 6 d'octubre, publicat al DOGC número 8243, de 8 d’octubre, crea aquest Programa, amb una durada de 2 anys, sens perjudici de l'eventual pròrroga, fins a un màxim de 3 anys, justificada pel motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents o, si escau, de la seva resolució anticipada, en cas que l'estat de la ciència determini que ja no és necessari

08/10/2020

El Programa, adscrit orgànicament a la Secretaria de Salut Pública i sota la direcció d'actuacions de les sub-direccions regionals en què aquesta s'estructura territorialment, té per objecte el control de la infecció i la supervisió de mesures preventives davant de la COVID-19 tant als centres residencials com als centres de treball de les empreses agroalimentàries, i ha de permetre entomar els brots i una nova onada de la malaltia de manera ràpida i eficaç i garantir, d'aquesta manera, la minimització de la transmissió del virus SARS-CoV-2 dins d'aquests centres, i, així mateix, donar suport administratiu en el territori als diferents serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública en relació amb l'estudi epidemiològic dels casos i contactes amb COVID-19 i el seu seguiment en aquesta nova situació.

Per a l'execució d'aquest Programa, adscrit a la Secretaria de Salut Pública, s'han d'incorporar 95 efectius.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC