• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Comença la 33a edició del Seminari de Dret Local de l’FMC
Comença la 33a edició del Seminari de Dret Local de l’FMC


Els eixos principals del programa d’enguany giren entorn a les conseqüències jurídiques, econòmiques i socials de la pandèmia de la Covid-19 en el món, en aspectes com ara la relació entre ciència i dret, l’impacte econòmic de la mateixa i el paper del dret en relació a les mesures d’austeritat i de recuperació econòmica local, el teletreball, la responsabilitat patrimonial o la contractació pública. A la sessió d’avui, concretament, es parla del dret a la ciutat i les ciutats: una nova frontera del Dret Administratiu; i del dret local del canvi climàtic

09/10/2020

Aquest matí està tenint lloc la primera sessió del Seminari de Dret Local 2020-2021 de la Federació de Municipis de Catalunya, que es perllongarà fins al 18 de juny de 2021. Aquest curs d’actualització de coneixements i d’intercanvi d’experiències en el que participen centenars de juristes al servei de les administracions locals de Catalunya arriba enguany a la seva 33a edició.

La inauguració de la sessió d’aquest matí ha anat a càrrec de Susanna Mérida López, secretària general adjunta de l'FMC; Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i director del Seminari de Dret Local; Petra Mahillo García, secretària general de la Diputació de Barcelona; i Àngels Orriols Sallés, lletrada consistorial de l’Ajuntament de Barcelona.

Després de l’habitual informe de l’actualitat jurídica, s’ha donat pas a la primera ponència sobre el dret a la ciutat i les ciutats, nova frontera del Dret Administratiu. En aquesta ocasió, Jean Bernard Auby, professor emèrit de Sciences Po, París, ha explicat que sota la denominació "Dret de la Ciutat” s'agrupen un conjunt de qüestions i de mecanismes jurídics que reuneixen quatre classes de problemes ─espais públics urbans, infraestructures i serveis urbans, regulació de l'ús del sòl urbà i govern de la ciutat─ en el si dels quals és possible detectar lògiques i principis constants. De fet, ha afegit, la ciutat podria ser un concepte clau del Dret Administratiu i a més ocupar un lloc central en un dret que es basa en realitats concretes en lloc de recolzar construccions sobre principis abstractes. En la seva ponència ha analitzat l’auge de la realitat ‘ciutat’; el declivi històric i el renaixement contemporani de les ciutats, els espais públics urbans, les infraestructures i els serveis públics; la regulació de l’ús del sòl urbà, entre d’altres qüestions.

A continuació, per parlar del dret local del canvi climàtic, Sofia Simou, professora de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Madrid, ha introduït el tractament i l’estudi jurídic i polític del fenomen físic del canvi climàtic a nivell local: contextualització, justificació de l’estudi, metodologia i obstacles. També ha analitzat quines són les competències per a la creació d’una xarxa d’instruments polítics i jurídics de naturalesa filoclimàtica; i quin és el marge material d’intervenció local en els quatre àmbits de l’actuació administrativa local que més contribueixen a l’acceleració del fenomen físic: energia, gestió sostenible de residus, mobilitat i planejament urbanístic; i ha conclòs amb la idea que no hi ha solucions úniques per a tots els ajuntaments.

A cada sessió del seminari s’ofereixen sessions específiques en dos grups de treball diferents, amb un enfocament més directament adreçat a la solució d’aspectes concrets, referits, d’una banda, al personal, el règim jurídic, la hisenda i els serveis i, d’altra banda, al govern del territori i el medi ambient.

Avui, al primer grup sobre personal, règim jurídic, hisenda, Josep Abella Albiñana, interventor General de la Diputació de Barcelona, explica els plans econòmics financers i l’incompliment de la rega de despesa; i al segon grup sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, per parlar dels parcs eòlics i les plantes fotovoltaiques després del Decret Llei 16/19 de 26 de novembre, d'emergència climàtica i energies renovables: aspectes urbanístics i ambientals d’interès pels ens locals, comptem amb Joan Perdigó Solà, advocat (Tornos Abogados).

Recordem que durant el Seminari 2020-2021 es consideraran qüestions jurídiques rellevants que afecten els governs locals, com ara el canvi climàtic, el reintegrament de les subvencions, la bona administració, la prevenció de la corrupció, el dret anomenat conductual, l’impacte del Dret de la UE, la protecció de dades, la situació dels funcionaris interins, la conciliació en la jurisdicció contenciosa administrativa o l’impacte econòmic de les regulacions locals i l’obligació legal de consideració del mateix. Tots els temes seran tractats en sessions plenàries i grups de treball. En les primeres es busca tractar qüestions generals i transversals, cercant l’actualització i la innovació per oferir als i les assistents eines d'utilitat per fer front a diversos problemes jurídics; aquest any s’obren uns espais de diàleg on dos especialistes de perfil complementari reflexionaran amb els i les assistents sobre temes de rellevància.

En aquesta edició el Seminari, que es realitza en format presencial i virtual, canvia de seu i passa a celebrar-se a l'Auditori de l'idEC (Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 132, de Barcelona.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Programa


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC