• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


La Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, publicada al DOGC número 8250, de 20 d’octubre, modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten aquests nous canvis

20/10/2020

En data 19 d'octubre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou informe justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe, sobre la base de les dades epidemiològiques i assistencials contingudes en el del 14 d'octubre de 2020 i les que en resulten del seguiment diari, proposa que es modifiqui la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre , i, per tal d'evitar activitats d'alt risc, com és el consum de begudes alcohòliques a la via pública, considera necessari introduir una limitació horària en determinats establiments comercials, així com adoptar mesures de restricció de l'activitat concernents als equipaments cívics, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, pel període de temps de vigència inicial de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

D'acord amb aquest informe, d'una banda, es limita l'horari de les botigues de conveniència, dels establiments comercials annexos a les gasolineres, dels establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i de tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, els quals no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores, i, d'altra banda, se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S'exceptuen d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en virtut de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

La resolució produeix efectes a partir de la data de publicació al DOGC, el 20 d’octubre de 2020 i fins a les 00:00h del dia 31 d’octubre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC