• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen les mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19
Es modifiquen les mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19


Decret-llei 35/2020, de 20 d'octubre, publicat al DOGC número 8252, de 22 d’octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció d’aquestes mesures

22/10/2020

A fi de poder aplicar de manera immediata i global els protocols i requeriments que fixa l'autoritat sanitària, és imprescindible la modificació urgent de determinats articles del DLL 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, que preveu el Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19. Per això, mitjançant aquest decret llei s'amplia l'aplicació de les mesures en alguns serveis socials que havien estat omesos en el moment d'aprovar-se els decrets llei que ara es modifiquen, i es preveu que també quedin cobertes per les mesures altres modalitats de finançament públic dels serveis socials, com ara les places finançades amb prestació econòmica vinculada.

També s'aclareix l'àmbit d'aplicació temporal de la mesura que preveu l’art. 1 del Decret llei 19/2020, relativa a l'abonament de l'import que preveu l'instrument de relació, concretant que aquesta mesura tindrà vigència mentre s'apliquin les mesures excepcionals de salut pública de restricció de l'activitat derivades de la crisi sanitària.

Finalment, s'habilita el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies perquè, mitjançant una resolució, pugui ordenar el pagament directe de les mesures que preveu el Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, als centres residencials i centres d'atenció diürna acreditats o amb places col·laboradores o amb places finançades amb prestació econòmica vinculada.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC