• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19
Mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19


Davant de les noves restriccions que s'albiren, es prenen mesures urgents per tal de garantir la pervivència de la cultura i la dels seus agents. Aquest Decret llei (38/2020, de 3 de novembre, publicat al DOGC número 8264, de 5 de novembre) proposa una sèrie de subvencions que han d'aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del país entri en fallida i pugui continuar treballant

05/11/2020

El decret llei conté dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. Una línia de subvencions, de l'Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia. L'altra línia de subvencions, de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària.

Segons la DF, el DLL entra en vigor el mateix dia de publicació al DOGC, és a dir el dia 5 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC