• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents en l'àmbit de l'Impost sobre les estades en establiments turístics i de l'Impost sobre la renda de les persones físiques
Mesures urgents en l'àmbit de l'Impost sobre les estades en establiments turístics i de l'Impost sobre la renda de les persones físiques


Amb aquest Decret llei 36/2020, de 3 de novembre, publicat al DOGC número 8264, de 5 de novembre, s'aproven dues noves mesures en l'àmbit tributari, i s'estructura en dos capítols, un per cada mesura

05/11/2020

En el capítol I s’estableix un mesura en relació amb l'Impost sobre les estades en establiments turístics: el DLL 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària, va ajornar fins a l'1 de gener de 2021 l'entrada en vigor de l'increment de les tarifes de l'impost i de l'aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, que havien d'entrar en vigor inicialment l'1 de juliol de 2020. A dia d'avui, la situació sanitària fa difícil de preveure que a 1 de gener del 2021 els establiments turístics funcionin amb normalitat, per la qual cosa s'estima necessari posposar una vegada més l'entrada en vigor de les tarifes i del recàrrec aprovats. Així, a l'article 1 s'ajorna l'entrada en vigor dels increments i del recàrrec esmentats fins a l'01-06-2021.

El capítol II regula una mesura en relació a l'Impost sobre la renda de les persones físiques: el DLL crea una nova deducció en la quota de l'impost aplicable per obligació de presentar la declaració de l'impost com a conseqüència de tenir dos o més pagadors. Els treballadors que estan en un ERTO, i tots aquells que han perdut el seu lloc de treball, i perceben prestacions per desocupació, han passat a tenir, de forma imprevista, dos pagadors l'exercici 2020: l'empresa amb la qual tenen o tenien la relació laboral i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Com a conseqüència d'aquesta circumstància, es pot donar el cas que persones que fins ara no estaven obligades a presentar la declaració de l'IRPF per tenir un únic pagador, i tributaven d'acord amb les retencions practicades, enguany es trobin en l’obligació de declarar pel fet de tenir-ne més d'un i tributin d'acord amb la normativa autonòmica. En tots aquests casos es podria estar discriminat tributàriament en haver-hi més d'un pagador. Si bé aquesta circumstància ja es produïa amb anterioritat, s'intensificarà notablement amb la crisi del coronavirus. Per aquest motiu, es considera necessari corregir al més aviat possible aquesta iniquitat existent.

Segons la DF, el DLL entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC, és a dir, el 6 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC