• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19
Subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19


Resolució publicada al DOGC numero 8281, de 26 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions en l'àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l'oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquests sectors

26/11/2020

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 de novembre de 2020, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i per la Resolució de 16 de novembre de 2020, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 10.000.000,00 euros. Aquest import anirà destinat a les activitats de l'Àmbit 2 especificades a l'Annex 2 de la Resolució de 5 de novembre de 2020: Àmbit 2.1: Parcs infantils privats; Àmbit 2.2: Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaoke.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent comença a les 12:00 hores del mateix dia de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins a les 14:00 hores del dia 30 de desembre de 2020.

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 5.2.

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 5.1.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu aquesta resolució
Resolució de 5 de novembre de 2020


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC