• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya
Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya


La Resolució TSF/3045/2020, de 25 de novembre, publicada al DOGC número 8281, de 26 de novembre, aprova la convocatòria d'aquest ajut extraordinari únic, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre

26/11/2020

La convocatòria regula la tramitació i concessió de l'ajut extraordinari únic Aquesta prestació té caràcter puntual i té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació extraordinària les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que reuneixin els requisits de l'article 3 de les bases de la convocatòria.

La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, és de 750 euros.

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 6.500.000 euros.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s'han de formalitzar pel canal electrònic.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud. Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s'ha de presentar electrònicament mitjançant l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar durant set dies naturals a comptar des de les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, és a dir el 27 de novembre de 2020. En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la seu electrònica de la Generalitat, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Apartat tràmits


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC