• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa
Ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa


L'objecte d'aquesta Ordre (TSF/201/2020, de 26 de novembre, publicada al DOGC número 8282, de 27 de novembre) és obrir el tràmit d'inscripció prèvia  per  als ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19, adreçat a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

27/11/2020

A aquests efectes, la present ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits  que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària a aquests efectes. 

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del primer dia hàbil a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre al DOGC, i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC