• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


L'objecte d'aquestes bases és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als concerts i espectacles de pagament realitzats en espais escènics i musicals del territori de Catalunya que, per aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, han patit una reducció forçada de l'aforament (Resolució CLT/3058/2020, de 25 de novembre, publicada al DOGC d’avui)

30/11/2020

Als efectes d'aquestes bases, s'entén per espais escènics i musicals els següents: teatres, auditoris, sales d'actes, sales de concert, casals, centres cívics, carpes de circ o similars, i també espais a l'aire lliure especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics i que s'utilitzin per a la realització d'un concert o espectacle de pagament.

Queden excloses d'aquestes bases les activitats incloses dins la programació escolar i extraescolar.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques i privades, que organitzen concerts o espectacles de pagament i que han decidit mantenir les activitats culturals d'arts escèniques i musicals malgrat que han patit una reducció forçada de l'aforament de l'espai escènic o musical on es realitzen. No poden optar a aquestes subvencions les entitats participades pel sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:

a) Els destinataris de les subvencions poden ser algun dels dos tipus de persones següents, segons quina sigui la persona organitzadora del concert o espectacle de pagament amb aforament reduït que ha de suportar la pèrdua d'ingressos:

a.1) Ser el gestor directe o indirecte d'un espai escènic o musical ja sigui perquè n'és la persona propietària o com a conseqüència d'un acord, conveni o contracte amb el seu propietari.

a.2) Ser el promotor d'un concert o espectacle de pagament que hagi llogat o tingui cedit, sense cap cost, un espai escènic o musical. Cal disposar d'un contracte de lloguer o acord de cessió de l'espai escènic o musical signat amb el propietari o gestor de l'equipament per a la realització d'un concert o espectacle de pagament de caràcter puntual.

b) Els espais escènics o musicals han d'estar localitzats en el territori de Catalunya i s'han d'haver vist afectats per l'aplicació de mesures especials de les autoritats sanitàries per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 que comportin una reducció de l'aforament dels espais esmentats, en la data de realització del concert o espectacle de pagament programat. No se subvencionen per aquestes bases la suspensió total dels espectacles o concerts per ordre de les autoritats sanitàries ni la limitació de l'aforament al 70% o més, excepte en els casos en què la limitació pel nombre d'espectadors en cada representació o actuació comporti una limitació efectiva de l'aforament inferior al 70%.

c) Acreditar que el concert o espectacle de pagament programat s'ha realitzat efectivament.

d) Els concerts o espectacles que es poden beneficiar d'aquesta s'han d'haver realitzat durant el període que determini la convocatòria corresponent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC