• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Mitjançant la Resolució SLT/3268/2020, de 12 de desembre, publicada al DOGC número 8293, de 12 de desembre, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3177/2020, de 4 de desembre. Entre d’altres, la limitació d'entrada i sortida de persones addicional des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns s'amplia al perímetre comarcal, per tal d'evitar que la població es concentri en les àrees urbanes més densament poblades i les conseqüents aglomeracions, així com facilitar l'accés als serveis de la població dels petits municipis

14/12/2020

D'altra banda, es permet la reobertura dels centres comercials i dels recintes comercials subjecta a una reducció en l'aforament del 30%, tant als establiments i locals comercials, com a les zones comunes, i a l'acompliment de mesures de control d'aforament i fluxos i de bona ventilació. Aquesta ampliació de l'oferta comercial ha d'afavorir la disminució d'aglomeracions que poden suposar un augment de riscos.

També es permet la realització d'activitats religioses i cerimònies civils, tant a l'aire lliure com en espais tancats, que, complint les limitacions d'aforament establertes, puguin concentrar fins a 1.000 persones amb subjecció a mesures reforçades en els sistemes de ventilació i qualitat d'aire i en el control d'accessos, que es presenten com a necessàries per prevenir el risc de transmissió de la COVID-19 i que es detallen en els annexos 1 i 2 de la present resolució.

Així mateix, pel que fa a les activitats culturals que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 1, i les mesures de control d'aglomeracions indicades a l'annex 2, poden obrir, respectant el límit de l'aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

La durada de les mesures previstes en aquesta resolució s'estableix en 14 dies, sens perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 14 de desembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC