• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2
S'estableix la tarifa de la prova PCR per diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2


Ordre SLT/211/2020, de 10 de desembre, publicada al DOGC número 8295, de 15 de desembre de 2020

16/12/2020

Es fixa en 75 euros la tarifa aplicable a la realització de proves PCR. Aquesta tarifa és aplicable als centres integrats en el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i als centres integrats funcionalment, de manera temporal, al SISCAT, inicialment per la Resolució de 21 de març de 2020, per la qual s'estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les mútues d'accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i, actualment, per la Resolució de 4 de novembre de 2020, per la qual s'estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de les mútues d'accidents de treball i els centres i establiments sanitaris privats de Catalunya que no en formessin part amb anterioritat, en el marc de l'estratègia de resposta a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

En cas que l'entitat que factura la prova PCR al Servei Català de la Salut no hagi dut a terme totes les parts del procés, ha de compensar les entitats que n'hagin efectuat determinades parts, conforme als acords particulars que puguin haver-hi o segons els preus de referència següents: extracció de la mostra: 9,08 €; tècnica de laboratori: 61,34 €; i transport: 4,58 €.

L’ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC, és a dir el 16 de desembre de 2020.

L'aplicació de la tarifa que estableix aquesta ordre es retrotrau a l'1 d'octubre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC