• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aprova el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per als anys 2021-2022
S'aprova el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya per als anys 2021-2022


Per acord del Govern (173/2020, de 29 de desembre, publicat al DOGC número 8307, de 31 de desembre de 2020) es crea el Programa temporal de vigilància del SARS-CoV-2 en aigües residuals de Catalunya, amb una durada de 2 anys, sense perjudici de l’eventual pròrroga, fins a un màxim de 3 anys, justificada per motiu de la continuïtat de les circumstàncies concurrents o, si escau, de la seva resolució anticipada, en funció de l’evolució de la pandèmia

13/01/2021

El Programa serà coordinat per la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut i l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat, i té per objecte l’anàlisi quantitatiu de partícules virals en aigües residuals d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) de Catalunya, a fi i efecte de proporcionar un indicador addicional de l’estat de la situació de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya i la detecció anticipada de nous rebrots.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC