• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


En la línia de les darreres resolucions sobre l’assumpte, la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, publicada al DOGC número 8324, de 23 de gener de 2021, prorroga les mesures vigents fins al moment, sobre mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, regulades a la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener (DOGC de 17/01/2021)

Les mesures adoptades entren en vigor avui 25 de gener de 2021, i s’han previst fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021


25/01/2021

La resolució introdueix pocs canvis en relació a les mesures adoptades per a la quinzena anterior, destacant les següents:

Sobre desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances i estacions de proveïment, ara diu que s’admeten els desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics, a estacions de proveïment, i, en cas que no n'hi hagi l'oferta comercial corresponent en el municipi de residència, per a l'adquisició de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, al municipi més proper on es puguin realitzar les gestions, el proveïment o les adquisicions corresponents.

Pel que fa a les franges horàries d’obertura de les activitats d'hostaleria i restauració (només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries), ara especifica que: Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC