• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Programa temporal per reforçar el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19
Programa temporal per reforçar el personal de les residències de gent gran i de persones amb discapacitat de la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19


Es crea aquest programa amb una vigència temporal d'un any des de la data de la publicació al DOGC. Aquesta vigència es podrà ampliar un màxim d'un any, en funció de l'evolució de la pandèmia. La finalitat del programa és garantir els drets de les persones usuàries dels serveis, en especial la seva salut, implementant els protocols, els plans i altres accions que permetin assegurar les condicions de salut i mantenir l'atenció individualitzada de qualitat (Acord GOV/13/2021, de 2 de febrer, publicat al DOGC número 8333, de 4 de febrer de 2021)

05/02/2021

Les tasques que s'exerceixen en el marc del programa estan vinculades a adoptar mesures per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19 i, en concret, implementar protocols d'actuació en els centres residencials per garantir les mesures de prevenció, instaurar sectoritzacions per prevenir i lluitar contra la propagació de la malaltia entre les persones usuàries, disposar de personal per afrontar rebrots, instaurar espais per al confinament i configurar les residències públiques com a centres de recepció de persones usuàries derivades d'altres serveis.

S’incorpora al programa un màxim de 192 efectius amb la distribució següent: 108 D1 auxiliar de geriatria (77 amb jornada normal i 31 amb jornada parcial); 5 C2 tècnic/a especialista en atenció a persones amb discapacitat (2 amb jornada normal i 3 amb jornada parcial); 38 B1 diplomat/ada en infermeria (32 amb jornada normal i 6 amb jornada parcial); 8 B1 fisioterapeuta (5 amb jornada normal i 3 amb jornada parcial); 16 A2 20 tècnic/a de gestió, amb jornada normal; 17 A1 metge/essa o B1 diplomat/ada en infermeria, amb jornada normal.

Els contractes laborals en cap cas podran excedir la durada màxima del programa.

Les necessitats de personal d'aquest programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de provisió que preveu la normativa vigent i de les previsions que contenen l'acord del Govern vigent sobre nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, així com l'acord de borsa de treball per cobrir llocs de treball de categories laborals del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC