• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil
Mesures de caràcter organitzatiu en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil


Aquest Decret llei (6/2021, de 9 de febrer, publicat al DOGC número 8339, d’11 de febrer), integrat per un article únic, una disposició addicional i una disposició final, estableix mesures organitzatives en els àmbits sanitari i penitenciari i de justícia juvenil: el Departament de Justícia posa a disposició del Departament de Salut les dades identificatives i de contacte necessàries del personal propi i extern que treballa o col•labora en els centres penitenciaris i en els centres educatius de justícia juvenil per fer la gestió i el seguiment de les proves de diagnòstic de la COVID-19 mitjançant els sistemes d’informació creats a aquest efecte

12/02/2021

Aquesta comunicació respon a l’objectiu d’assegurar la protecció de les persones que estan internes en aquests centres i garantir l’efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut, tenint en compte l’especial vulnerabilitat d’aquest entorn.

La disposició addicional condiciona la vigència de les previsions contingudes en l’article únic al fet que es mantingui activat el Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i, finalment, una disposició final de previsió d’entrada en vigor el mateix dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC