• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Es reuneix el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya
Es reuneix el Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya


En aquesta sessió ordinària del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, que ha tingut lloc aquesta tarda per via telemàtica, s’ha aprovat, entre d’altres qüestions, el Pla de Formació 2021 de l’FMC, que enguany augmenta els recursos econòmics destinats i amplia la seva oferta, destacant la programació de formació adreçada a nous col·lectius tècnics i també a la gestió dels fons europeus

22/02/2021

També s’ha aprovat, com és habitual, l’acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al 25 de gener de 2021; la liquidació del Pressupost de l’FMC corresponent a l’exercici econòmic de 2020; i l’informe d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent a l’exercici 2020, que servirà com a document de base per a l’elaboració de la Memòria de l’entitat 2020.

Pel que fa al Pla de Formació 2021 de l’FMC, que ha estat aprovat també pel Comitè Executiu d’avui (i del què n'ampliarem la informació en un altre comunicat), respon a les necessitats formatives que hem detectat en el conjunt dels ens locals de Catalunya i que de forma particular ens han fet arribar les seves necessitats de formació. En aquest sentit, l’FMC, en qualitat de promotor de formació de l'Administració Local, pren tradicionalment un paper complementari o especialitzat en relació al que puguin prestar altres promotors de formació al territori de Catalunya, assumint aquelles necessitats formatives que no han estat satisfetes per altres operadors o aquelles que poden ser complementades o ampliades en els seus continguts. Així, aquest Pla té l’objectiu de proporcionar formació per a noves necessitats, proporcionar formació "sectorial" i especialitzada, i proporcionar aquella formació que es considera estratègica dins del Pla d'actuació de l’FMC.

En un altre ordre de coses, el Comitè Executiu també ha ratificat el nomenament de representants de l’FMC a la Comissió de Seguiment i Avaluació de les mesures de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge; al grup de treball per al Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT); al grup de treball de contractació i condicions laborals de la Taula interdepartamental de Cultura; a la Comissió territorial de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu; i a la Comissió directora de Seguretat Alimentària.

A més, les administracions locals del Pirineu i l’Aran van elaborar un manifest en el què es reclama al govern aplicar mesures asimètriques en funció de la diversitat territorial, sobretot en el compromís contra la pandèmia de la COVID-19. El manifest afirma que és important fer sentir la veu del món local, que és divers territorialment, i que, per això, cal prendre mesures específiques sectorials diferents, d’acord amb la diversitat dels territoris, i no fer-ho només en clau metropolitana. El Comitè Executiu de l’FMC ha ratificat el suport a aquest Manifest del món local del Pirineu i l’Aran.

S’ha informat del conveni amb la Fundació Carles Pi i Sunyer per a l’elaboració de la Memòria d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent a l’exercici 2020; i de la normativa que ha estat en tràmit d’informació pública i de la qual no s’ha considerat necessari presentar observacions: Ordre de modificació de diversos decrets i ordres pels quals s’estableix el currículum dels cicles formatius de formació professional inicial.

Pel que fa a les àrees i les comissions sectorials de l’FMC, s’ha donat compte de la constitució de l’Àrea de serveis a les persones, el passat 26 de gener; i de l’Àrea de territori i sostenibilitat, el passat 18 de febrer, i s'ha informat que el proper 25 de febrer es constituirà l’Àrea de promoció econòmica.

Així mateix, com és habitual, s’han enumerat les accions que s’han dut a terme sobre la COVID-19; i s’ha informat de les reunions celebrades per a la seguretat del 14F, tant amb el conseller Bernat Solé; com amb la consellera Meritxell Budó i el conseller Miquel Samper; la reunió amb l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya; i la reunió amb el conseller Tremosa. S'ha informat de la reunió amb l’ACM en la què ha presentat la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial; i finalment s’ha comentat la petició que des de la mateixa FMC s’ha fet a la FEMP adreçant una carta on se sol·licita una nova reunió i conèixer l’estat de les negociacions sobre el fons extra de 3.000 milions d’euros per ajudar als municipis.

BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC