• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
L’FMC augmenta els recursos destinats per continuar oferint aquest 2021 formació de qualitat per a noves necessitats en el món local
L’FMC augmenta els recursos destinats per continuar oferint aquest 2021 formació de qualitat per a noves necessitats en el món local


El Pla de Formació 2021 de la Federació de Municipis de Catalunya, aprovat ahir pel Comitè Executiu de l’entitat, encararà amb total garantia els processos de derivats de la gestió econòmica, de la gestió de personal i de la contractació de serveis per part de les entitats locals; aportarà eines i coneixements sobre la legislació vigent en matèria de projectes i programes de finançament europeu, i de protecció de dades i drets digitals; i garantirà els instruments necessaris per fer front a qüestions cabdals com l’emergència climàtica, la violència de gènere, i la transformació digital; promovent una actualització constant de coneixements que permeti millorar la comunicació en situacions de crisi i/o emergència, i combatre, alhora, la desinformació existent a les xarxes

23/02/2021

Per a l’FMC els principis de transparència i de bon govern esdevenen fonamentals i necessaris per dur a terme las tasca diària dels empleats i responsables públics. I és precisament en l’exercici d’aquestes funcions que resulta imprescindible l’adequació constant a les normes jurídiques i procedimentals que garanteixin una impecable i rigorosa execució. Per aconseguir aquestes fites, proporcionarem formació per a noves necessitats, oferint la que sigui necessària per aplicar efectivament les tecnologies de la informació i de la comunicació a l'organització del treball; oferirem també formació "sectorial" i especialitzada, aportant coneixements als empleats públics que es troben en sectors tan canviants com el medi ambient, la sostenibilitat, la funció pública o l'urbanisme, fent especial èmfasi en temes cabdals com la sostenibilitat pressupostària, l’administració electrònica i l’egovern.

Per això, el Pla de formació de l’FMC de 2021 té previst desenvolupar un conjunt d'accions vinculades a la promoció professional i al desenvolupament de la carrera professional. Algunes d'aquestes accions tenen ja una llarga trajectòria en el temps, atès l'interès estratègic de la nostra entitat a mantenir-les. La seva consolidació en el temps ha propiciat que siguin expressament reconegudes com un mèrit professional específic en el desenvolupament de la carrera i de la promoció professionals. En concret ens referim al Seminari Tècnic Local: amb 8 sessions al llarg de l'any; i al Seminari de Relacions Col·lectives: amb 4 sessions, més una sessió especial realitzada el mes de gener i dedicada a l’estabilització del personal no permanent a l’Administració local

Durant l’any 2021 hem previst, entre d’altres temes, dur a terme també accions formatives sobre la contractació pública local, els reptes de la contractació electrònica, la gestió de les plantilles, les violències familiars, la comunicació de crisi, les subvencions, la desinformació, la gestió de l’estrès, l’impacte ambiental o els projectes europeus. L’FMC ha optat també per incloure aquest any 2021, novament, aquelles accions formatives ofertes amb anterioritat en les quals no es va poder atendre l’elevada demanda de places rebuda.

Finalment, us comuniquem que se celebrarà una nova edició del Seminari de Dret Local, que enguany arriba a la seva 34a edició.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Web Formació FMC


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC