• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
L’FMC prioritza la revitalització de l’activitat socioeconòmica dels municipis
L’FMC prioritza la revitalització de l’activitat socioeconòmica dels municipis


Per comptar amb un espai adequat per a l’intercanvi d’informació sobre temes d’interès local en els sectors de comerç, turisme, desenvolupament local i del territori, i ocupació, i amb l’objectiu de defensar l’autonomia local en aquestes matèries, la Federació de Municipis de Catalunya ha constituït avui la seva Àrea de Promoció Econòmica

La reunió, que s’ha celebrat telemàticament, ha comptat amb l’assistència de prop d’un centenar de participants

La presidència de l’àrea recau en Montserrat Candini, alcaldessa de Calella; i la vicepresidència l’ostenta Àlex Garrido, alcalde de Manlleu


25/02/2021

No es pot obviar que la pandèmia ha impactat directament en l’ocupació, principalment en la restauració, el comerç i el turisme. Per aquest motiu, i tal com s’ha evidenciat a la reunió, des de la Federació de Municipis de Catalunya creiem que cal posar el focus per impulsar tots aquells projectes transversals finançats pel fons Next Generation, cal que els governs locals fomentin projectes de turisme sostenible basats en infraestructures transformadores (cicloturisme, mobilitat sostenible...), necessitem que s’implantin sistemes de qualitat turística, com la Carta Europea de Turisme Sostenible; i sobretot, hem de donar suport específic al sector hoteler i als allotjaments turístics amb una gestió conjunta, amb mesures i ajudes per reactivar el sector diversificant l’oferta.

Pel que fa al comerç local, a la reunió s’ha acordat que cal situar-lo en el centre de les decisions estratègiques del territori, impulsant els productes de proximitat i promovent hàbits de consum responsable i sostenible. És necessari, alhora, fomentar el turisme rural per a la repoblació de la Catalunya Rural, i impulsar plans i propostes per promoure l’ocupació de locals buits mitjançant una regulació o un règim fiscal favorable. Finalment, creiem també que la nostra acció hauria d’anar encaminada a que s’adaptés una única normativa per als qui presten serveis als mercats de venda no sedentària als espais habitats

Pel que fa al desenvolupament local del territori, per tal d’afavorir l’activació econòmica i la dinamització territorial per revertir els efectes del despoblament i l’envelliment, l’FMC treballarà per, entre d’altres qüestions, mancomunar serveis entre els ajuntaments més propers, incorporar el sector agroalimentari a l’oferta turística, identificar els recursos naturals del territori, incrementar els serveis locals per millorar la qualitat de vida rural i modernitzar els polígons, fomentant la competitivitat i l’ocupació industrial.

Des de l’FMC creiem que amb el desenvolupament de projectes d’eficiència energètica i d’energies renovables i programes d’economia social vinculats a la sostenibilitat, això com actuacions per desenvolupar la indústria agroalimentària local, prevenint les pèrdues i el malbaratament alimentari, i donar suport a les micropimes i les pimes en l’ús de les TIC , el que s’aconseguiria és impulsar la innovació i nous models de negoci, i estimular el talent, l’ocupació i la responsabilitat social. Per això, treballarem en aquest camí.

Finalment, en matèria d’ocupació, el pla de treball de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’FMC està encaminat a millorar l'ocupabilitat i promoure l'ocupació de qualitat i amb igualtat d'oportunitats i enfortir el teixit empresarial. En aquest sentit, hem de treballar per reconèixer els serveis locals d’ocupació com a serveis de primer nivell i prioritaris, ampliar l’accés a la renda Garantida de Ciutadania, observar una amb especial atenció la qualificació i accés de les dones al mercat de treball, del col·lectiu LGTBI, del col·lectiu de joves i de la contractació de persones en situació de vulnerabilitat. De la mateixa manera, caldrà reconèixer els Serveis Locals d’Emprenedoria com a prioritaris per impulsar la creació d’empreses, fer plans de promoció de les noves economies en l’emprenedoria, ajudar les empreses que han tancat degut a la pandèmia, o elaborar plans d’innovació tecnologia i digitalització, encaminats principalment a la petita i microempresa en activitats vinculades a la restauració i al comerç.

L’Àrea de Promoció econòmica de l’FMC s’estructura en la Comissió de Comerç i Turisme (l’alcalde impulsor és Adam Tomàs, d’Amposta, i la tècnica de referència és Isabel Villalbí, coordinadora de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta); la Comissió de Desenvolupament local i del territori (l’alcaldessa impulsora és Laura Campos, de Montcada i Reixac, i la tècnica de referència és Montserrat Pagès, directora de l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de l’Ajuntament de Reus); i la Comissió d’Ocupació (l’alcaldessa impulsora és Dolors Carreras, de Cunit, i la tècnica de referència és Ascensió Calderón, responsable de programes de Grameimpuls, de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet).

Tant el plenari de l’Àrea, que es reunirà trimestralment, com les comissions sectorials, són òrgans de participació de l’FMC, oberts a tots els càrrecs electes. S’ha creat també una Comissió permanent de Promoció econòmica per abordar, amb periodicitat mensual, determinats temes urgents de manera més àgil i operativa. Alhora, cada comissió sectorial es dota del seu corresponent consell assessor constituït per un grup de tècnics; i al llarg del mandat, es poden crear també tants grups de treball com sigui pertinent per abordar temàtiques més específiques.

Com a d’altres àrees de l’FMC, un altre dels objectius generals del pla de treball aprovats a la reunió també va ser establir un programa de formació orientat a electes i tècnics locals, amb activitats de debat, reflexió i formació en l’àmbit de les polítiques de promoció econòmica; donar continuïtat als mecanismes de comunicació i informació als membres de l’Àrea de Promoció econòmica, nodrint-los d’informació de forma regular, àgil i sistematitzada aprofitant els canals de comunicació de l’FMC amb els associats; exigir i vetllar per la coordinació i col·laboració entre diferents administracions, elaborant propostes de posicionaments polítics i participant en els òrgans col·legiats de la Generalitat en les que l’entitat està representada, a més de vetllar per la suficiència financera dels governs locals en l’exercici de les seves competències.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Més informació de l'Àrea
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC