• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre SND/181/2021, de 2 de març, publicada al BOE número 53, de 3 de març de 2021

03/03/2021

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat en la República Federativa del Brasil, la República de Sud-àfrica, República de Botswana, Unió de Comores, República de Ghana, República de Kenya, República de Moçambic, República Unida de Tanzània, República de Zàmbia, República de Zimbaue, República del Perú i República de Colòmbia a qualsevol aeroport situat en el Regne d'Espanya, amb o sense escales intermèdies.

Queda exceptuat del que es preveu en aquesta ordre el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC