• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


La Generalitat presenta, en relació al control de la pandèmia COVID-19, un conjunt de mesures en la línia de les darreres resolucions sobre la qüestió, si bé s’incrementa la relaxació d’aquestes en determinats àmbits (Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, publicada al DOGC número 8358, de 6 de març)
La Resolució prorroga les mesures vigents fins al moment, sobre mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, regulades a la Resolució SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia a Catalunya


08/03/2021

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

La nova resolució manté el gruix de mesures ja vigents, com el toc de queda i el confinament comarcal, que continuaran com fins ara, però introdueix canvis en relació a l’anterior respecte dels àmbits següents:

a) Els bars i restaurants podran obrir de dos quarts de vuit del matí fins les cinc de la tarda. Fora d’aquesta franja horària, els clients no podran romandre a l’establiment.

b) En l’àmbit esportiu es mantenen les limitacions en aforaments i la cita prèvia en espais tancats, si bé ara es permetrà la reobertura dels vestidors. L'ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n'hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d'ús privatiu i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.

c) Es reprenen les competicions federatives regulars a partir dels 16 anys, però s’hauran de celebrar sense públic.

d) Es permetrà la presencialitat simultània de fins a un màxim del 30% dels universitaris de cada centre i no es podrà superar aquest percentatge en cap universitat. Les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials.

e) En activitats extraescolars es podran realitzar, però mantenint els grups màxims de 6 persones per aula en les etapes d’educació infantil, primària, i ara també a la secundària, al batxillerat i als cicles de formació professional. Podran fer activitats amb més de sis alumnes per aula només els grups estables escolars o part d’aquests.

f) En l’àmbit del lleure educatiu, tant en espais interiors com a l’aire lliure, mantenint els grups màxims de 6 persones. Alumnes d’educació infantil, primària, i ara també els de secundària, batxillerat i cicles de formació professional.

g) Equipaments cívics: Podran fer activitats presencials a l’aire lliure els majors de 60 anys, ja siguin de caire físic o d’entrenament de la memòria. Els grups no podran superar les 6 persones. Altres tipus d’activitats es podran fer exclusivament per mitjans telemàtics.

h) Les biblioteques, museus, arxius, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals poden organitzar activitats amb un aforament del 50%.

La resolució entra en vigor el 8 de març de 2021, i s’estableixen fins a les 00:00 hores del dia 15 de març de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Més informació al web
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC